ΜΙΚΡΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ


Α.Π.Ε.Σ. ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ είναι η συνέχεια του ανεξάρτητου Α.Ο.Κ.


Ετος ίδρυσης 1980

Κατασκευή Γηπέδου 1980 – 1981

Πρώτος πρόεδρος του συλλόγου ο αείμνηστος Ιωάννης Π. Ντάσης


Σημαντική συμβολή στην ολοκλήρωση των έργων του γηπέδου είχαν οι :


Χαράλαμπος Χρυσούλας, Ιωάννης Ι. Παπαναγιώτου, Ευάγγελος Δ. Οικονόμου και Χρήστος Δ. Οικονόμου.


            Διοικήσεις του συλλόγου μετά την ίδρυση :


1981 – 1982 διοίκηση με πρόεδρο τον Ελευθέριο Ελευθεριάδη

1982 – 1985 >> Νικόλαο Χ. Μαντά

1985 – 1987 >> Ηλία Κ. Κύρου

1987 – 1988 >> Σπύρο Σ. Μπουλέκο

1988 – 1989 >> Παναγιώτη Σ. Κόλλια

1989 – 1992 >> Αντρέα Χ. Μαντά

1992 – 1995 >> Ιωάννη Ι. Παπαναγιώτου

1995 – 1999 >> Κυριάκο Δ. Κόλλια

1999 – 2012 >> Δημήτρη Ν. Βελτανιώτη

2012 – 2013 >> Χρήστο Ν. Μαντά

2013  - 2015 >> Σωτήρη Καμαρινόπουλο

2015 έως σήμερα >> Αθανάσιος Αλεξίου


Σημαντικές προσφορές μελών του συλλόγου :


Ιδρυτής των ακαδημιών : Σταμάτης Ι. Μαντάς


Με την προσφορά του στην καθαριότητα του υλικού δωρεάν όλα τα χρόνια : Ευάγγελος Δ. Μίχας.


Σημαντικά έργα που βελτίωσαν τις αθλητικές εγκαταστάσεις από την κοινότητα Καπανδριτίου :


1983 – 1990 Γιώργος Αναγνώστου

Έγινε ηλεκτροδότηση του γηπέδου, παροχή νερού, κατασκευή γηπέδου ανοιχτού μπάσκετ – βόλεϊ και φωτισμός όλων

των γηπέδων με προβολείς.


1993 – 1994 Δημήτριος Ερμιζάς

Κατασκευάστηκαν οι εξέδρες του γηπέδου μπάσκετ.


1995 – 1996 Κωνσταντίνος Μπουλέκος

Αντικατάσταση προβολέων, αλλαγή περίφραξης του γηπέδου ποδοσφαίρου και κατασκευή εξέδρων γηπέδου

ποδοσφαίρου.


2003 Ευδοξία Κελίδου – Γιαννακούλη

Αγορά έξι στρεμμάτων της παρακείμενης έκτασης, κατασκευή γηπέδου με σύστημα αποστράγγισης και πλαστικό χλοοτάπητα,

δημιουργία χώρου για στίβο, κατασκευή στεγάστρου στο γήπεδο μπάσκετ, αύξηση ισχύος παροχής ρεύματος, κατασκευής νέας

εξαρχής ηλεκτρικής εγκατάστασης, εγκατάσταση νέων πυλώνων και προβολέων, τοποθέτηση τριών οικίσκων για βοηθητικές χρήσεις του συλλόγου και κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στο χώρο του λυκείου.